Budapest VI. Kerület Bajza Utcai Általános Iskola

Budapest
1062 Bajza u. 49-51

Angol két tanítási nyelvű program

Iskolánkban 2005-ben kezdtük el az angol-magyar két tanítási nyelvű oktatást évfolyamonként 1 osztályban. Programunkban a gyerekek 8. osztályig hetente 5 órában tanulják az angolt, ebből 1 órát anyanyelvi tanárral a kommunikációs készségek fejlesztésére fordítanak. A nyelvi órákon kívül bizonyos szakórák is angol nyelven folynak. Ezek óraszáma és a tantárgyak évfolyamonként változnak.

1-2. osztályban 2 rajz, 2 ének és 1 technika óra

3-4. osztályban 2 rajz, 2 természetismeret és 1 technika óra

5-6. osztályban 2 történelem  1 országismeret, ötödikben 1, majd hatodikban 2 rajz óra

7-8. osztályban 2 történelem, 1 országismeret és 1 informatika óra.

Fontosnak tartjuk, hogy 1. osztályban a hangsúly a magyar írás és olvasás tanításán legyen, így az angol nyelvi órákon kizárólag játékos beszédfejlesztés és szituációs-játékok zajlanak. Fontos az, hogy mire az angol nyelvű írás és olvasás tanítása megkezdődik a második évfolyamon, a gyerekek bátran szólaljanak meg angolul, és megszeressék a nyelvet. 

A 2. osztálytól az angol nyelvű írás és olvasás is kiemelkedő szerepet kap az órákon. Ezen az évfolyamon alakul ki a helyes nyelvtanulási szokás és a rendszeres készülés. Célunk az, hogy a gyerekek a szakórákkal és a nyelvi órákkal együtt minél többet hallják és használják az angol nyelvet. Ez az első négy évfolyamon heti 10 órában történik.

A 3. évfolyamtól a természetismeret mint új angol nyelvű tantárgy kapcsolódik a programhoz. A természetismeret óra az, ahol a gyerekek a nyelvet alkalmazzák, és nem a nyelvoktatáson, hanem a tanult nyelv használatán van a hangsúly.

A felső tagozaton új tantárgyak jelennek meg az idegen nyelvi képzésben. 5. osztálytól a történelem és az országismeret, majd 7. osztálytól az informatika. A két tanítási nyelvű program célja a mindennapokban jól alkalmazható, magabiztos nyelvtudás megszerzése, a nyelvtanuláshoz szükséges készségek és képességek fejlesztése, kulturális ismeretek bővítése. Tanulóink olyan értékes és biztos nyelvtudást sajátítanak el, melyre a különböző szaknyelv, illetve más idegen nyelvek tanulásánál is támaszkodhatnak.

A két tanítási nyelvű képzésben résztvevő gyermekek angoltudását a második évfolyam végén felmérjük. A tanulók elvárt tudását az év közben nyújtott teljesítmény és a második évfolyam végén megírt felmérő teszt alapján, az angoltanárok állapítják meg. Erre azért van szükség, mert a harmadik évfolyamon a környezetismeret tantárgyat angol nyelven tanítjuk. Abban az esetben, ha a tanuló nem éri el az elvárt szintet, a szülőkkel való egyeztetés után, szeptembertől az osztályán belül, a kezdő angolos csoportba kerül.

A két tanítási nyelvű képzésben résztvevő gyerekek hatodik osztály végén A2 szintű, a nyolcadik osztály végén B1 szintű országos felmérőt írnak.

 

Angol B2 nyelvvizsga eredmények 2019 június:

8.a

Komplex:

Gorondi Anna

Herscovici Martin

Jad

Jaya

Szász Eszter Sára

 

Írásbeli:

Kádár Dominika

 

Szóbeli:

Hárai Norbert

 

8.b

Komplex:

Balla Balázs

Fekete Boglárka

Halász Béla

Kotálik Panna

Ragó Dominik

Siklósi Gergely

Szilágyi Zsombor

 

Tanáraik: Horváth Klára, Danka Krisztina, Ken Seech, Kalmárné Ocsvári Marianna

 

 

2019.  Célnyelvi mérés

6.évfolyan /grade 6     

A2 Szint / Level A2

18 tanuló vett részt a mérésen /18 students completed the test

Felkészítő tanáraik / Teachers: Földiné Szűcs Krisztina, Deákné Vass Bernadette, Popovics Szidónia, Kalmárné Ocsvári Marianna, Ken Seech

 

Mérési azonosító / Code

 

Mérési eredmény

V597-T638

kiválóan megfelelt/excellent

98%

N774-C554

kiválóan megfelelt/excellent

96%

H224-M241

kiválóan megfelelt/excellent

96%

H925-L123

kiválóan megfelelt/excellent

96%

R365-O569

jól megfelelt/good

91%

V664-N290

jól megfelelt/good

90%

K614-U468

jól megfelelt/good

90%

H178-K876

jól megfelelt/good

88%

U974-N945

jól megfelelt/good

86%

X752-G765

jól megfelelt/good

86%

V939-M292

jól megfelelt/good

83%

P772-G242

jól megfelelt/good

83%

R855-W960

jól megfelelt/good

81%

P917-O276

jól megfelelt/good

81%

L473-E682

megfelelt/passed

76%

V464-N571

megfelelt/passed

75%

D714-T279

megfelelt/passed

66%

P143-S889

megfelelt/passed

61%

M153-E554

 

n.a.

 

8.évfolyan /grade 8       

B1 Szint/ Level B1

16 tanuló vett részt a mérésen / 16 students completed the test

Felkészítő tanáraik / Teachers: Danka Krisztina, Kalmárné Ocsvári Marianna, Ken Seech, 

 

Mérési azonosító / Code

 

Mérési eredmény (százalék)

L383-E958

kiválóan megfelelt/excellent

98%

W455-W868

kiválóan megfelelt/excellent

98%

N424-S369

kiválóan megfelelt/excellent

98%

Q136-D159

kiválóan megfelelt/excellent

96%

R783-O651

kiválóan megfelelt/excellent

96%

U189-D940

kiválóan megfelelt/excellent

95%

D592-B866

kiválóan megfelelt/excellent

95%

R537-S976

jól megfelelt/good

93%

K719-H839

jól megfelelt/good

93%

S789-B810

jól megfelelt/good

93%

X121-G435

jól megfelelt/good

93%

P723-H915

jól megfelelt/good

88%

A724-U353

jól megfelelt/good

86%

X913-K168

jól megfelelt/good

86%

D371-G586

jól megfelelt/good

86%

F634-E627

megfelelt/passed

61%

 

A 2017 – 2018. tanévben sikeres B2 szintű C típusú (szóbeli, írásbeli) angol nyelvvizsgát tett:

Homoki Nikolett 8.a, Dán Vanessza 8.a, Koczkás Réka 8.a, Meisinger- Für Rebeka Sára 8.a, Child Ádám 8.a, Ersoy Hilal Yildiz 8.a, Perger Patrik 8.b, Németh István 8.b, János Ábel 8.b, Ling Máté 7.b. 

B2 szintű A típusú (szóbeli) angol nyelvvizsgát tett:

Bán Evelin 8.a, Hufnagl Kiara 8.a.

B2 szintű B típusú (írásbeli) angol nyelvvizsgát tett:

Zeng Cheng Károly 8.b. 

 

2018.  Célnyelvi mérés

6.évfolyan /grade 6            A2 Szint/ Level A2        Átlag/ Average 87%   

15 tanuló vett részt a mérésen /15 students completed the test

Felkészítő tanáraik / Teachers: Balázs – Cserni Melinda,  Kalmárné Ocsvári Marianna, Kenneth Seech, Horváth Klára

 

8.évfolyan /grade 8            B1 Szint/ Level B1         Átlag/Average 83%

18 tanuló vett részt a mérésen /18 students completed the test

Felkészítő tanáraik / Teachers: Danka Krisztina, Földiné Szűcs Krisztina, Kalmárné Ocsvári Marianna, Kenneth Seech.

 

Mérési azonosító/Code

Évfolyam/Class

Nyelvi szint/Level

Eredmény/Result

 
         

M486-W580

6

A2

Kiválóan megfelelt/Excellent

100%

C478-L362

8

B1

Kiválóan megfelelt/Excellent

100%

S953-O749

6

A2

Kiválóan megfelelt/Excellent

98%

C567-M487

8

B1

Kiválóan megfelelt/Excellent

98%

M253-V567

8

B1

Kiválóan megfelelt/Excellent

96%

W829-J760

6

A2

Kiválóan megfelelt/Excellent

95%

K287-W569

6

A2

Kiválóan megfelelt/Excellent

95%

W824-T362

6

A2

Jól megfelelt/Good

93%

S842-K777

6

A2

Jól megfelelt/Good

93%

O724-J741

8

B1

Jól megfelelt/Good

91%

V929-O990

6

A2

Jól megfelelt/Good

90%

R183-G873

8

B1

Jól megfelelt/Good

90%

B385-U892

8

B1

Jól megfelelt/Good

88%

E938-J275

8

B1

Jól megfelelt/Good

88%

P298-W213

8

B1

Jól megfelelt/Good

88%

Q132-K377

6

A2

Jól megfelelt/Good

86%

D965-L379

6

A2

Jól megfelelt/Good

86%

M316-W470

6

A2

Jól megfelelt/Good

85%

N532-N716

6

A2

Jól megfelelt/Good

85%

W696-W452

8

B1

Jól megfelelt/Good

83%

F746-E340

8

B1

Jól megfelelt/Good

83%

B645-F460

6

A2

Jól megfelelt/Good

81%

F764-P327

6

A2

Jól megfelelt/Good

81%

S474-U232

8

B1

Jól megfelelt/Good

81%

L316-F376

8

B1

Jól megfelelt/Good

80%

E588-Q692

8

B1

Megfelelt/Passed

75%

M762-A347

8

B1

Megfelelt/Passed

75%

A479-H952

8

B1

Megfelelt/Passed

75%

R439-S849

8

B1

Megfelelt/Passed

73%

F282-U390

6

A2

Megfelelt/Passed

70%

G185-Q577

8

B1

Megfelelt/Passed

70%

N123-F451

8

B1

Megfelelt/Passed

70%

E243-R280

6

A2

Megfelelt/Passed

68%

         

E277-T483

6

A2

Hiányzott/Missed

n.a.

W119-V747

6

A2

Hiányzott/Missed

n.a.

G896-O931

8

B1

Hiányzott/Missed

n.a.

 

 

Célnyelvi mérés 2017.

6.évfolyan /grade 6            A2 Szint/ Level A2

22 tanuló vett részt a mérésen /22 students completed the test

Felkészítő tanáraik / Teachers: Danka Krisztina, Kalmárné Ocsvári Marianna, Ken Seech, Horváth Klára, Fürjesiné Ferencsik Ibolya.

 

MÉRÉSI AZONOSÍTÓ /CODE

EREDMÉNY /RESULT

SZÁZALÉK /PERCENTAGE

1.       X121-G435

Kiválóan megfelelt/Excellent

100%

 

2.       E411-G889

Kiválóan megfelelt/Excellent

100%

 

3.       N424-S369

Kiválóan megfelelt/Excellent

100%

 

4.       R537-S976

Kiválóan megfelelt/Excellent

100%

 

5.       X913-K168

Kiválóan megfelelt/Excellent

98%

 

6.       Q136-D159

Kiválóan megfelelt/Excellent

98%

 

7.       P723-H915

Kiválóan megfelelt/Excellent

95%

 

8.       E156-C349

Kiválóan megfelelt/Excellent

95%

 

9.       L383-E958

Kiválóan megfelelt/Excellent

95%

 

10.   W455-W868

Kiválóan megfelelt/Excellent

95%

 

11.   R783-O651

Jól megfelelt/Good

93%

 

12.   K719-H839

Jól megfelelt/Good

93%

 

13.   S789-B810

Jól megfelelt/Good

91%

 

14.   U189-D940

Jól megfelelt/Good

90%

 

15.   P182-S598

Jól megfelelt/Good

90%

 

16.   W792-S545

Jól megfelelt/Good

85%

 

17.   P872-A178

Jól megfelelt/Good

83%

 

18.   K489-C338

Jól megfelelt/Good

81%

 

19.   D592-B866

Jól megfelelt/Good

81%

 

20.   M393-B267

Jól megfelelt/Good

80%

 

21.   A724-U353

Megfelelt/Passed

73%

 

22.   F634-E627

Megfelelt/Passed

66%

 

           

 

Átlag/Average:90%

 

8.évfolyan /grade 8            B1 Szint/ Level B1

8 tanuló vett részt a mérésen /8 students completed the test

Felkészítő tanáraik / Teachers: Danka Krisztina, Ken Seech, Földiné Szűcs Krisztina, Kalmárné Ocsvári Marianna, Fürjesiné Ferencsik Ibolya.

MÉRÉSI AZONOSÍTÓ /CODE

EREDMÉNY /RESULT

SZÁZALÉK /PERCENTAGE

 

        1. P832-P788

Kiválóan megfelelt/Excellent

98%

        2. W955-P491

Kiválóan megfelelt/Excellent

96%

       3. C731-E742

Jól megfelelt/Good

90%

       4. F981-P393

Jól megfelelt/Good

90%

       5. R548-M377

Jól megfelelt/Good

88%

       6. R495-F230

Jól megfelelt/Good

85%

       7. J355-R130

Megfelelt/Passed

73%

       8. J245-S559

Megfelelt/Passed

66%

 

Átlag/Average:86%

 

B2 KÖZÉPFOKÚ ANGOL NYELVVIZSGA 2017/ B2 Language Exam 2017

 

Horváth Borbála

Rentai Beatrix

Főfai József

 

Tanáraik/Teachers:

Danka Krisztina, Kalmárné Ocsvári Marianna, Kenneth Seech, Földiné Szűcs Krisztina, Fürjesiné Ferencsik Ibolya, Kingsley Smith.     

                                                                        Gratulálunk! /Congratulations!

 

Célnyelvi mérés 2016.

6.a / Level A2

14 tanuló vett részt a mérésen /14 students completed the test

Felkészítő tanáraik / Teachers: Földiné Szűcs Krisztina, Kalmárné Ocsvári Marianna, Kingsley John Smith.

MÉRÉSI AZONOSÍTÓ/

CODE

SZÁZALÉK/

PERCENTAGE

EREDMÉNY/

RESULT

C567-M478

100%

KIVÁLÓAN MEGFELELT/EXCELLENT

F398-138

100%

KIVÁLÓAN MEGFELELT/EXCELLENT

A479-H952

98%

KIVÁLÓAN MEGFELELT/EXCELLENT

L316-F376

98%

KIVÁLÓAN MEGFELELT/EXCELLENT

G896-O931

98%

KIVÁLÓAN MEGFELELT/EXCELLENT

V582

98%

KIVÁLÓAN MEGFELELT/EXCELLENT

O724-J741

96%

KIVÁLÓAN MEGFELELT/EXCELLENT

R376-T138

96%

KIVÁLÓAN MEGFELELT/EXCELLENT

R439-S849

95%

KIVÁLÓAN MEGFELELT/EXCELLENT

R992-R745

93%

JÓL MEGFELELT/GOOD

K327-F285

91%

JÓL MEGFELELT/GOOD

M762-A347

83%

JÓL MEGFELELT/GOOD

F746-E340

78%

MEGFELELT/PASSED

G185-Q577

60%

MEGFELELT/PASSED

B355-U619

HIÁNYZOTT/MISSED

 

Az osztályátlag/Average result  91%

 

6.b / Level A2

10 tanuló vett részt a mérésen / 10 students completed the test

Felkészítő tanáraik /Teachers: Danka Krisztina, Kalmárné Ocsvári Marianna, Kingsley John Smith.

MÉRÉSI AZONOSÍTÓ/

CODE

SZÁZALÉK/

PERCENTAGE

EREDMÉNY/

RESULT

C478-L362

100%

KIVÁLÓAN MEGFELELT/EXCELLENT

M253-V567

100%

KIVÁLÓAN MEGFELELT/EXCELLENT

W537-O387

95%

KIVÁLÓAN MEGFELELT/EXCELLENT

T872-N350

95%

KIVÁLÓAN MEGFELELT/EXCELLENT

D288-R596

93%

JÓL MEGFELELT/GOOD

R183-G873

88%

JÓL MEGFELELT/GOOD

E938-J275

88%

JÓL MEGFELELT/GOOD

B385-U892

85%

JÓL MEGFELELT/GOOD

W696

75%

MEGFELELT/PASSED

D766-D575

55%

NEM FELELT MEG/ FAILED

S474-U232 

HIÁNYZOTT/MISSED 

 

Az osztályátlag/ Average result 87%

 

8.b Level B1

17 tanuló vett részt a mérésen / 17 students completed the test

Felkészítő tanáraik / Teachers: Danka Krisztina, Balázs-Cserni Melinda, Kalmárné Ocsvári Marianna, Kingsley John Smith

MÉRÉSI AZONOSÍTÓ/
CODE

SZÁZALÉK/

PERCENTAGE

EREDMÉNY/

RESULT

E863-D549

96%

KIVÁLÓAN MEGFELELT/EXCELLENT

O673-J748

95%

KIVÁLÓAN MEGFELELT/EXCELLENT

X751-X876

95%

KIVÁLÓAN MEGFELELT/EXCELLENT

J673-J787

95%

KIVÁLÓAN MEGFELELT/EXCELLENT

Q788-D334

93%

JÓL MEGFELELT/GOOD

T662-R633

93%

JÓL MEGFELELT/GOOD

C218-V422

91%

JÓL MEGFELELT/GOOD

M837-O596

90%

JÓL MEGFELELT/GOOD

K353-M584

90%

JÓL MEGFELELT/GOOD

C672-E160

90%

JÓL MEGFELELT/GOOD