Budapest VI. Kerület Bajza Utcai Általános Iskola

Budapest
1062 Bajza u. 49-51

NAPKÖZI – A TANULÓK FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ CSOPORTOS PEDAGÓGIAI TARTALMÚ FOGLALKOZÁS

 

„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk és, hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni."   

(Szentgyörgyi A.)

 

A 2014 szeptember elején bevezetésre kerülő Nemzeti köznevelési törvény új elvárásokat fogalmazott meg a délutáni szabadidő hasznos eltöltésére.

• A délutáni foglalkozások sokszínű program szervezését teszik lehetővé az iskolának, a szakköröktől kezdve a korrepetálásig, de az egyéb foglalkozások közé tartozik a napközi és a tanulószoba is.
• Az új törvény nem használja a napközi kifejezést helyette a tanulók fejlődését szolgáló csoportos pedagógiai tartalmú foglalkozás a megfelelő kifejezés, mely a tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai tartalmú foglalkozást foglalja magában, amely a tanulók fejlődését szolgálja.
• Továbbá szeptemberben lépet életbe az általános iskolában 16 óráig szervezendő foglalkozásokra vonatkozó szabályozás. A törvény szerint az általános iskolában 16 óráig foglalkozásokat, 17 óráig pedig felügyeletet kell biztosítani. A tanulóknak kötelességük a 16 óráig szervezett egyéb foglalkozásokon részt venni. Ezek a szabályok minden évfolyamra vonatkoznak.


A törvény megvalósítása iskolánkban.
• Mivel intézményünk részben egésznapos intézmény így bevezetésre került a délutáni foglalkoztatás, mely szerint az iskolába kötelezően 16 óráig tartózkodnak tanulóink. Ez alól szülői kérésre csak az igazgatónő adhat felmentést.
• A csoportjaink szervezésénél igazodunk az egy osztály – egy napközis csoport elvéhez, de ahol kevesebb tanuló jelentkezik napközibe, mint amennyi az oktatási törvényben meghatározott minimális létszám, ott összevont csoportokat szervezünk.
• Az alsó tagozaton tantárgycsoportos oktatás folyik. Ahol sikerül megvalósítani az egy osztály - egy napközis csoport elvét, az osztályban tanító két pedagógus tanít is és délután napközis foglalkozást is tart. Ez a szervezeti rend hosszú évek óta működik, jól bevált. Hozzásegíti a pedagógusokat a gyerekek jobb megismeréséhez, a délutáni programok tervezéséhez. A pedagógusok foglalkozási tervet készítenek, mely, alkalmazkodik az iskola legfontosabb nevelési célkitűzéseihez, a csoport helyzetelemzéséhez, a tanulók személyiségfejlesztéséhez, a tehetséggondozáshoz és a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásához.
• Lehetőleg már a kezdő időszakban nagy hangsúlyt fektetünk a helyes tanulási módszerek kialakítására (pl. időbeosztás súlyozása a feladatokhoz képest, sorrend, a tananyagnak megfelelő legoptimálisabb módszer, stb.). Differenciált formában lehetőséget biztosítunk a tehetséggondozásra és a hátrányok kompenzálására.
• Az új törvény szerint különös hangsúly kell fektetnünk a gyerekek mindennapi testmozgására. Ezért a testnevelés órákon kívül, minden nap az udvaron tartózkodást is biztosítjuk a tanulóink számára.

• 16 óra után szakkörök, zeneórák, sportfoglalkozások és csoportközi foglalkozások teszik sokszínűvé és tartalmassá a délutánokat, ahol érdeklődési körüknek megfelelően képezhetik magukat tanulóink.
• A szülők igényének megfelelően 16-17 óráig ügyeletet biztosítunk azon tanulóink számára, akiknek a felügyelete ebben az időben otthon még nem megvalósítható.
 

 
BEMUTATKOZÁS

Alsó tagozat

1. csoport 1.a  Pichlerné Vörös Ágnes, Horváth Anikó

2. csoport 1.b Varga Sándorné, Szilvágyi Judit

3. csoport 1.c Papp Lilla, Both Júlia

4. csoport 2.a Iorgulescu Kitti, Illés Györgyi 

5. csoport 2.b Hajduné Juhász Bernadett, Szabó Éva  

6. csoport 2.c  Báder Katalin, Vankó Mária

7. csoport 3.a  Nagy Magdolna, Mészárosné Schinkovits Ilona

8. csoport 3.b  Nagy Mónika, Szauer István

9. csoport 3.c  Gáspár Emese, Obetkó Katalin

10. csoport 4.a  Csontosné Szlaukó Edit, Somogyvári Rita

11. csoport 4.b Zavadovics Ildikó Fónainé Fischer Judit

12. csoport 4.c  Nagy Dóra, Frisala Anita

A felső tagozaton tanulószobai csoportok működnek.

 

 HIVATALOS INFORMÁCIÓK

 

1. Reggeli ügyelet

6:30-7:30-ig az ebédlőben  Kovácsné Báder Katalin, Rónainé Nagy Gabriella  Somogyvári Rita, Vankó Mária

 

 

 

 

2. Ebédelési rend

Az osztályok órarendjéhez igazítva.

 

 

HÉTFŐ

 

KEDD

 

SZERDA

 

CSÜTÖRTÖK

 

PÉNTEK

4. óra utáni szünet

11.45 - 12.05

2.a    1.c

3.b    4.a

2.a      3.b

4.a

1.a      1.c

2.a

1.c     1.a

2.a     4.a

 

5. órában

12.05 - 12.30

1.b

 

2.c

 

4.b

 

1.a

1.b

3.a (fele)

3.b

4.b

 

12.30 - 12.50

3.a

 

 

1.b

4.a

3.b

1.c

1.b

 

5. óra utáni szünet

12.50  -13.10

FELSŐ

 

 

FELSŐ

 

FELSŐ

 

 

FELSŐ

 

FELSŐ

 

 

6. órában

13.10 - 13.30

2.b

 

3.c

4.c

 

2.b

1.c

4.c

2.a

1.a

3.c

3.a (fele)

 

4.a

3.c

4.c

1.b

 

2.c

 

13.30 - 13.50

 

1.a

 

 

3.a

3.c

2.c

4.b

2.b

2.c

 

2.b

3.a

2.c

 

3.b

3.a

2.b

6. óra után

13.50 - 14.30

FELSŐ

4.b

 

FELSŐ

 

FELSŐ

 

 

4.c

FELSŐ

 

FELSŐ

4.b

 

4.c

 

 Változtatás joga fenntartva.

3. Tanulási idő

14:30-15:45-ig, órarendek függvényében házi feladattól, ill. évfolyamtól függően:

1-2. oszt. 14:00-15:00

3-4. oszt. 14:00-15:30

 

3. Játékidő és levegőzés

11:45-14:30-ig, az órarendek függvényében és az időjárástól függően az udvaron vagy a tantermekben 

Negyedévenként 1x pénteki napon (ezen a napon nincs házi feladat) projekt délutánt szervezünk  

 

 

UDVARON TARTÓZKODÁS RENDJE

 

 

HÉTFŐ

 

KEDD

 

SZERDA

 

CSÜTÖRTÖK

 

PÉNTEK

4. óra

10.50 – 11.45

 

 

 

 

 

 

5. óra

12.05 - 12.25

 

 

3.a    4.a

 

 3.c

12.25 - 12.50

 1.b

 1.a

 1.b

 

 

5. óra utáni

szünet

12.50  -13.10

 

4.a

 3.b

 

 4.a

 

6. órában

13.10 - 13.30

 2.b

1.a

 3.c   3.a

 2.b   2.a

 

 3.b    4.a

 

13.30 - 13.50

3.c

4.c

1.b   2.a

4.c

 1.a   2.a

 3.a    3.c

 1.b     3.a

 3.c      4.c   

 1.a

7. órában

13.50 - 14.30

2.a

 3.a    3.b

 4.c    3.a

1.a      2.a

 2.b

 1.b   2.a

 2.b   1.b

 4.c   3.a

8. órában

14.30 – 15.30

 4.a

3.a

 

 2.b

 

 

15.30 – 16.00

 

 

 

 

 


  Változtatás joga fenntartva.

5. Uzsonna

folyamatosan 

6. Játékidő, szabad foglalkozás, csoportközi foglalkozások,   délutáni ügyelet

16:00-17:00 

7. Kéréseink a szülőkhöz

Az üzenő füzetbe kérjük, pontosan írják be, hogy gyermekük melyik napon, hány órakor és kivel megy haza! (Ha nem Önök viszik haza, akkor név szerint írják be, hogy ki!) 

Kérjük, hogy 14:30 és 15:30 között ne zavarják a tanulási időt gyermekük hazavitelével! 

Kérjük, hogy a változásokat (hazamenetel, különórák, étkezés, személyi adatok, stb.) minden esetben  közöljék a csoportvezetővel!  

Az ügyeleti időn túl tartott szakkörökre visszajáró tanulók felügyeletét nem tudjuk biztosítani.