Budapest VI. Kerület Bajza Utcai Általános Iskola

Budapest
1062 Bajza u. 49-51

Német nemzetiségi oktatás

Iskolánk a nyelvoktató kisebbségi oktatást, ezen belül a bővített változatot vezette be 1998. szeptember 1-től.  A bővített nyelvoktató kisebbségi oktatás célja, a kisebbségi nyelv és
irodalom tanítása évfolyamonként heti 5 órában első osztálytól kezdődően.  Ezen kívül legalább három tantárgy német nyelven történő tanulását tesszük lehetővé.

Alsó tagozaton: rajz, technika, ének
Felső tagozaton:
5-8. osztályban : német honismeret tantárgyon belül német nemzetiségi történelmet, illetve német országismeretet tanulnak tanulóink

Első osztályban a szókincsfejlesztés, a játékos nyelvtanulás a cél. Témakörönként haladunk a szavak elsajátításában, amiben sokat segítenek a versek, dalok, mondókák, mesék.
Második osztályban, akkor kezdjük el a német írás, olvasás tanítását, amikor stabil a magyar nyelv írása, olvasása.
Harmadik, negyedik osztályban, a szókincsfejlesztés, a nyelvtani ismeretek mélyebb elsajátítása a cél.
A német nyelvű órákba, illetve az órán kívüli programokba beépülnek a német nemzetiségi hagyományok, szokások megismerése.
Ötödik osztálytól tanulják tanulóink német nyelven is a természetismeret tantárgyat. Itt a tanult nyelv használatán, illetve szakszavak, szakszövegek, elsajátításán van a hangsúly.
Hetedik, nyolcadik évfolyamon a német honismeret tantárgyon belül német nemzetiségi történelmet, illetve országismeretet tanulnak tanulóink..

Célunk, hogy megismertessük tanulóinkkal a Magyarországon élő német kisebbség múltját és jelenét, fontosabb ünnepeit, szokásait.

Célok és feladatok az 1-4. évfolyamon:

A nemzetiségi nyelv tanulásának ebben a szakaszában kapjon nagy szerepet a játékos tevékenység, amely a tanulók számára érdekes, motiváló. Alakuljon ki a tanulóban az igény és képesség, hogy gondolatát, véleményét és javaslatait német nyelven ki tudja fejezni.
A nyelv megtanulásának középpontjában a kommunikáció áll. Kezdetben versek, mondókák, dalok segítik a tanulást, melyek nyelvi formái rögzülnek a tanulókban. A szituációs és szerepjátékokban tanult mondatok is a kommunikáció szolgálatában állnak. A nyelvtani jelenségeket ebben a szakaszban kis lépésekben kell elsajátítani, sok gyakorlással.

Célok és feladatok az 5-8. évfolyamon:

A nyelvi nevelésnek ebben a szakaszában a szóbeli és írásbeli kommunikáció során egyre tudatosabb a nyelvtani szerkezetek alkalmazása, mely a nyelvhelyesség szintjét hivatott emelni. A nyelvi ismereteket nem elszigetelten, hanem a kommunikáció keretein belül közvetítjük.
Fontos, hogy a tanulók megismerjék a magyarországi németek által lakott területeket, eseményeket a magyarországi németek történetéből, a magyarországi németek és a német nyelvű országok legfontosabb hagyományait, ünnepeit.

 

A 2017 – 2018 tanévben sikeres B2 színtű C típusú német nyelvvizsgát tett:

Kopecsnik Karina 8.c, Egri Szonja 8.c.