Budapest VI. Kerület Bajza Utcai Általános Iskola

Budapest
1062 Bajza u. 49-51

Pályaválasztás, pályaorientáció

Habár a pályaválasztásban a képességek és az érdeklődés játsszák a főszerepet, a sikeres pályaalakulást a személyiségjellemzők és a pszichés egészség erősebben befolyásolja, mint az egyén képességei.

„ … a sikeres pályaidentifikáció szempontjából az általános személyiségfejlesztés legalább olyan lényeges feltétel, mint a speciális pályaválasztási előkészítés. Ennek alapjai elsősorban a családban, másodsorban a pályaválasztási döntést megelőző időszak intézményes nevelésében alakulnak ki. Ezek a személyiségértékek nem a család iskolázottsága által meghatározottak, hanem a család által nyújtott érzelmi nevelés tartalma és színvonala által.” (Ritoók Magda)

Már 7. osztálytól érdemes foglalkozni a következőkkel:

A megalapozott döntéshez a gyerekeknek önismeretre és pályaismeretre van szükségük.  Mindebben a család is segítségére lehet a gyermeknek.

A képzési rendszer felépítése:

Milyen képzési intézményekben, mely képzési szinteken oktatják az egyes szakmákat (szakiskola, szakközépiskola, technikusképzés, OKJ képzés, felsőoktatás, … stb.)

 A munka világa:

-        munkaidő (kötött, rugalmas, három műszak, 24-48 órás váltás)

-        munkakörülmények (fizikai/szellemi munka, irodai munka, szabadban végzett munka, piszkos munka, változatos munka, monoton munka…)

-        beosztás (alkalmazottnak lenni, vállalkozónak lenni, vezetőnek lenni)

-        az egyes szakmákra jellemző napi elfoglaltság (nem csak a szimpatikus részletek, minden munkában vannak ”nemszeretem” tevékenységek is)

-        fizetés (az egyes szakmákra jellemző átlagfizetés)

-        a megélhetés költségei (rezsiköltség, kosztpénz, …) 

 A szülők, családtagok foglalkozása:

-        A fenti szempontokat érdemes sorra venni a szülők munkáját tekintve is.

-        Beszéljenek arról, milyen iskolákat végeztek a szülők,

-        hogyan választottak pályát,

-        mik akartak lenni gyerekként, és hogyan változott ez idővel,

-        volt-e hobbijuk, volt-e kedvenc tantárgyuk vagy tanáruk.

Tévhitek a pályaválasztással kapcsolatban

Tévedés:                                                                                           

Egy életre választunk pályát.

Realitás:

A pálya, a karrier folyamatosan alakul, állandó építkezést és alkalmazkodást kíván meg az egyéntől. Ezért – szerencsére – a pályadöntés nem egyszeri aktus, hanem az élet során többször felmerülő szükséglet.

Tévedés:  

Egy gyerek képességei meghatározzák az általa befutható pályát, karriert.

Realitás:

Való igaz, hogy a képességek meghatározzák az egyén számára elérhető szakmák körét, de a választott pályán való sikeresség és elégedettség sokkal inkább a személyiségjegyeken és a pszichés egészségen múlik.

Tévedés:  

Azt az iskolát kell választani, amelyik a lakóhelyhez legközelebb van.

Realitás:

Habár a földrajzi elhelyezkedés kétség kívül megkerülhetetlenül befolyásolja az iskolaválasztást, mégis ajánlatos a lehetőségekhez mérten a gyerek számára pályát és nem iskolát választani.

Tévedés:  

A gyerek osztályzatai a pályaválasztás legfontosabb szempontját képezik.

Realitás:

Az iskolai teljesítmény nem jelzi előre a munkában és az életben való beválást. Az iskolai osztályzatok pedig nem mindig tükrözik a képességeket.

Vannak olyan képességek és készségek, melyeket az iskolában nem osztályoznak (kapcsolatteremtő készség, kommunikációs készség, együttműködés, vezetői képességek), de a pálya szempontjából mégis fontosak.

Ezért ne csak az osztályzatok szerint döntsünk, hanem a gyermek érdeklődése, személyisége és képességei szerint!

Weboldalak, pályaválasztási intézmények

Hasznos információk, pályaválasztással kapcsolatos online tesztek:    

http://eletpalya.munka.hu/kerdoivek

http://www.milegyek.hu/index.php

http://www.palyanet.hu/index.php?heading_id=2

http://www.eniskolam.hu/front_page

Szakmaismertetők:

http://eletpalya.munka.hu/palyakorok

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat

http://palyavalasztas.fpsz.hu/

Foglalkozási Információs Tanácsadók (FIT) :

Foglalkozási és szakmaválasztási döntéshez nélkülözhetetlen ismereteket nyújt valamennyi érdeklődő számára. (könyvek, videofilmek, mappák, önértékelő programok, álláslisták, napilapok) Bárki igénybe veheti, aki tájékozódni szeretne szakmákról, képzési és álláslehetőségekről, iskolákról. Kérésre egyéni foglalkozás keretében segítenek a lehetőségek kiválasztásához a FIT-tanácsadók.

 • 1039 Budapest, Heltai Jenő tér 7.
  Tel: 243-8670 IV. kerület 1043 Budapest Kassai u. 24/b.
  Központi tel: (1)390-2400
 • 1117 Budapest Karinthy Frigyes út 3.
  Központi tel: (1)385-2411
 • 1203 Budapest János u. 6.
  Központi tel: (1)284-6405